Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Ymgeisio am Gymorth Ariannol

Mae Ymddiried (Yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig) yn rhoi cefnogaeth ariannol i unigolion sydd am ehangu eu sgiliau mewn teledu, ffilm, radio a cyfryngau newydd.

Gall Ymddiried roi cymorth i fudiadau sy’n hybu datblygu sgiliau ac adnoddau addysgiadol er budd y sector gyfryngol.

Cyn ymgeisio am gymorth ariannol ar gyfer datblygu eich sgiliau mewn teledu, radio, ffilm, a chyfryngau newydd, rhaid i chi sicrhau eich bod yn ateb o leiaf un o’r gofynion canlynol:

  1. Wedi byw yn llawn amser yng Nghymru, am o leiaf ddwy flynedd cyn gwneud cais
  2. Eich bod wedi eich geni yng Nghymru

Sylwer y gofynnir i chi brofi eich cymhwyster.

Gellir Ymgeisio drwy: