Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Ymddiriedolwyr yr Ymddiriedolaeth

Ar hyn o bryd, Mari Beynon Owen yw Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth, a’r Ysgrifennydd yw Mali Parry-Jones.

Ymddiriedolwyr yr Ymddiriedolaeth eraill yw Gwenda Griffith, Siwan Jobbins, Gareth Morlais a Kathryn Morris.

Cadeirydd – Mari Beynon Owen
mbo ion 105Rwyf wedi gweithio’n helaeth yn y cyfryngau, fel Comisiynydd rhaglenni pobl ifanc [S4C]; Dirprwy Bennaeth Adran Rhaglenni Ieuenctid Teledu Rhwydwaith BBC, Prif Weithredwr Sgrin Cymru, Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Ryngwladol Cymru [Caerdydd].Ers rhyw ddeg mlynedd, bum yn gweithio ar fy liwt fy hunan fel ymgynghorydd datblygu busnes creadigol ar gyfer Menter Diwylliannol; Menter a Busnes, NESTA Cymru ac yn fwy diweddar wedi arbenigo ar reoli prosiectau celfyddydol cenedlaethol – Casglu’r Tlysau [Amgueddfa Genedlaethol Cymru];Cymru yn Biennale Celf Fenis,2009; Cynllun Dehongli’r Ysgwrn. Ar hyd fy ngyrfa, yr hyn sydd yn bwysig i mi yw galluogi unigolion i ddatblygu eu sgiliau a chynnig cyfleoedd iddynt allu cyfrannu’n greadigol ac yn ddiwylliannol.

Ysgrifennydd – Mali Parry-Jones
LlunMali2 (2)Mae Mali Parry-Jones yn gweithio fel Is-Gynhyrchydd i gwmni teledu annibynnol Cwmni Da. Graddiodd o Brifysgol Bangor yn 2003 gyda MA mewn Cynhyrchu Cyfryngol. Dros y blynyddoedd, bu’n gweithio gyda nifer o gwmniau teledu amrywiol. Mae’n aelod o griw bad achub RNLI Porthdinllaen ac enillodd wobr anrhydeddus cenedlaethol am gynhyrchu cyfres am yr elusen a gafodd ei ddarlledu ar S4C yn 2013.

 

 

 

Ymddiriedolwyr

Gwenda Griffith

Un o'r ymddiredolaethwyr Gwenda GriffithBu Gwenda yn un o’n prif gynhyrchwyr teledu annibynnol am dros 30 o flynyddoedd ers sefydlu ei chwmni Fflic yn 1982. Bu’n rheoli busnesau gydol ei bywyd gwaith a bu Fflic yn ysbrydoli, datblygu, mentora a chefnogi nifer o unigolion a gafodd yrfaoedd llwyddiannus eu hunain ar sail y profiad hwnnw. Mae’n aelod o Fwrdd Theatr Genedlaethol Cymru ,Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn ac yn Aelod Anrhydeddus o Gymdeithas Frenhinol y Penseiri yng Nghymru. Yn 2002 derbyniodd wobr arbennig Menywod yn y Cyfryngau. Magwyd Gwenda yng Nghorwen, aeth i Ysgol Ramadeg y Merched yn y Bala a graddiodd o Aberystwyth. Mae’n byw ym Mro Morgannwg.

Siwan Jobbins

Siwan Jobbins - Ymddiriedolwyr yr Ymddiriedolaeth

Dechreuodd Siwan ei gyrfa ym myd adloniant ysgafn a chafodd un o’i chynyrchiadau cynta’ ei enwebu ar gyfer BAFTA Plant. Yna ymunodd gyda S4C fel Comisiynydd Plant, lle bu’n uwch-gynhyrchu nifer o gyfresi rhyngwladol, gan gynnwys Sam Tân.

Parhaodd Siwan ei gyrfa fel Cynhyrchydd gyda CBBC ac Uwch Gynhyrchydd gyda stiwdio Dinamo gan frocera’r cyd-gynhyrchiad cynta’ rhwng S4C, RTÉ a Cbeebies gyda‘r Abadas. Bellach, mae gan Siwan ei chwmni cynhyrchu ei hun, Cynyrchiadau Twt Productions. Mae’r cwmni’n creu cynnwys addysgiadol ac adloniannol i blant a phobl ifanc.

Gareth Morlais

 Gareth Morlais - Ymddiriedolwyr yr Ymddiriedolaeth. Llun gan ashroplad.

Ers codio gwefannau cynnar BBC Cymru Wales ym 1997, mae Gareth wedi ymddiddori ym myd technoleg ddigidol. Bu’n aelod o dîm straeon digidol Cipolwg ar Gymru y BBC rhwng 2001-2008 ac wedyn yn uwch gynhyrchydd ar wefan Cymraeg y gorfforaeth. Bellach mae’n cynhyrchu hanner dwsin o wefannau traleol gydag einiog.com ac yn arbenigwr ar y Gymraeg, technoleg a’r cyfryngau digidol yn Llywodraeth Cymru. (Llun: ashroplad)