Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Amcanion Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Pwy a beth mae’r Ymddiriedolaeth yn ei gefnogi / Beth yw ein amcanion ?

  1. Mynychu cyrsiau hyfforddi i ddatblygu sgiliau. Gall ‘rhain fod yn gyrsiau byr, rhan-amser neu lawn-amser. Er enghraifft, gweithdai sgriptio; cyrsiau i feithrin sgiliau technegol arbenigol a chyrsiau gwella sgiliau busnes.
  2. Mynychu cyrsiau addysg gradd uwch, ond nid cyrsiau gradd na chyrsiau perfformiadau llwyfan.
  3. Grantiau teithio i wyliau / marchnadoedd cydnabyddedig.
  4. Mudiadau neu gwmnïau sy’n cynnig rhaglenni hyfforddi / addysgiadol penodol.
  5. Prosiectau sy’n cyfoethogi’r profiad diwylliannol drwy gyfrwng teledu, ffilm, radio a’r cyfryngau newydd.

Sylwer nad yw’r Ymddiriedolaeth yn ariannu ceisiadau i fynychu cyrsiau gradd gyntaf.

Mae Ymddiried yn rhoi cefnogaeth ariannol i unigolion sydd am ehangu eu sgiliau mewn teledu, ffilm, radio a cyfryngau newydd.

Gall Ymddiried roi cymorth i fudiadau sy’n hybu datblygu sgiliau ac adnoddau addysgiadol er budd y sector gyfryngol.