Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Am yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Mae’r Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig yn rhoi cefnogaeth ariannol i unigolion sydd am ehangu eu sgiliau mewn teledu, ffilm, radio a cyfryngau newydd.

Gall Ymddiried roi cymorth i fudiadau sy’n hybu datblygu sgiliau ac adnoddau addysgiadol er budd y sector gyfryngol.

Mae tri diwrnod cau swyddogol ar gyfer y ceisiadau am gymorth ariannol bob blwyddyn:

  • Mawrth 1af
  • Gorffennaf 1af
  • Tachwedd 1af

 

Bydd yr Ymddiriedolwyr yn cyfarfod yn fuan wedi’r dyddiadau cau, er mwyn trafod y ceisiadau hyn.

Mae Ymddiried yn elusen gofrestredig a sefydlwyd i hyrwyddo a chynnal gweithgareddau addysgol mewn perthynas â theledu, ffilm, radio a chyfryngau Digidol. Ei nod yw ymestyn a chyfoethogi ystod sgiliau a phrofiad pobl sy’n gweithio’n broffesiynol yn y cyfryngau; cynnig cyfleodd ymarferol i newydd-ddyfodiaid a galluogi cymunedau i gael mynediad i’r cyfryngau.

Mae Ymddiried yn awyddus i ymestyn ei gyrhaeddiad trwy fanteisio ar ddatblygu partneriaethau strategol gyda sefydliadau eraill sy’n gweithredu ym myd y diwydiannau creadigol yng Nghymru trwy ddarparu cronfa arian fydd yn ychwanegu gwerth at brosiectau newydd neu brosiectau neu weithgareddau cyfredol. Nid yw’n fwriad gan yr Ymddiriedolaeth i ariannu’r cyfan o unrhyw weithgaredd.

Gellir rhoi cais i mewn arlein neu ar bapur o’r dudalen yma.