Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Ymddiried – brandio newydd

Yn 2023 bydd Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig / Welsh Broadcasting Trust yn newid ein henw yn gyhoeddus i fod yn Ymddiried – Media Grants Cymru yn y ddwy iaith.

Pwrpas hyn yw amlygu pwrpas a gweithgareddau’r elusen.

Mae enw newydd yn golygu ein bod ni angen logo a brandio newydd. Rydym felly’n edrych am unigolyn neu gwmni creadigol a thalentog i greu cynllun gweledol cyfoes a thrawiadol fydd yn dangos yn glir pwy ydyn ni a beth ry’n ni’n ei wneud.

Os oes gen ti ddiddordeb mewn ymgeisio am y gwaith, cymer olwg ar y ddogfen yma:

https://docs.google.com/document/d/1Jj3uSpHIqnkSRnuYKFV0ee0vFzu9P3JTv36_CluYCIg/edit?usp=sharing

Os gen ti gwestiynau? Cysyllta â ni –  post@ymddiried.cymru