Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Margred Pryce – MA Golygu yn yr NFTS, yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol

Ar ddiwedd 2017, cefais gynnig lle ar y gwrs MA Golygu clodfawr yn yr NFTS, yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol. Er y cyfle arbennig hwn, ysgoloriaeth gan Ymddiried a dweud y gwir a alluogodd fi, mam sengl i ddau o blant, i ymrwymo i’r MA. Rwy’n ddiolchgar tu hwnt i Ymddiried am gyfrannu tuag at fy ffioedd ysgol. Cymerodd yr ysgoloriaeth hon bwysau ariannol enfawr oddi ar fy ysgwyddau a chaniatáu imi ganolbwyntio’n llawn ar gael y gorau o’r cwrs. Am hyn, dwi’n ddiolchgar iawn. 

Ers hynny, bues i’n un o 8 golygydd yn NFTS yn datblygu ein sgiliau technegol a sgiliau adrodd straeon ochr yn ochr â myfyrwyr eraill: cyfarwyddwyr, cyfansoddwyr, dylunwyr sain, ysgrifenwyr sgrin, cynhyrchwyr ac artistiaid VFX. Rydyn ni wedi dysgu’r grefft trwy greu ffilmiau, dysgu wrth wneud camgymeriadau, a dysgu wrth gydweithio’n greadigol ac effeithiol gyda’n gilydd. Dwi wedi dysgu cymaint trwy wylio ‘rushes’ a golygiadau myfyrwyr eraill, trwy eistedd mewn sesiynau adolygu wythnosol, a thrwy ddysgu cynnig a derbyn beirniadaeth adeiladol ar ffilmiau. Roedd rhain yn gyfleoedd amhrisiadwy, a phob un o dan arweiniad tiwtoriaid golygu eithriadol yr NFTS fel Richard Cox (Gentleman Jack), Clare Ferguson (Aileen: Life and Death of a Serial Killer), tiwtoriaid gwadd fel Will Oswald (Good Omens), Lucien Clayton (Derry Girls), Mick Audsley (A Personal History of David Copperfield) a Jon Gregory (Three Billboards Outside Ebbing Missouri). 

Heblaw am yr amrywiol ymarferion dysgu, dros y ddwy flynedd dwi wedi golygu chwe ffilm ffuglen fer, dwy ffilm ddogfen arsylwadol, ffilm ddogfen wyddonol, ffilm animeiddio a chyfres o hysbysebion. Ron i hefyd yn Is-Olygydd ar ffilm ffuglen fer, November 1st, a enillodd Efydd yn Oscars Myfyrwyr Los Angeles 2019 ac oedd hefyd ar restr hir am BAFTA eleni. Yn ogystal a hyn, dwi’n lwcus iawn y bydd un o’n ffilmiau ffuglen i, Room for Two, yn cael ei dangos fel rhan o wyl BFI Flare cyn diwedd y mis. 

Yn NFTS, dysgais taw’r broses o gydweithio creadigol yw’r peth pwysicaf i’w feistroli. Dwi’n falch tu hwnt mod i wedi gallu cydweithio’n agos ac yn gynhyrchiol gyda chymaint o fyfyrwyr eraill ac wedi llwyddo i greu partneriaethau gweithio arbennig iawn. 

Wythnos diwethaf, cyflwynon ni ein ffilmiau gradd ffuglen, dogfen ac animeiddio i gynulleidfa wahoddedig yn Picturehouse Central a graddio yn yr Empire Leicester Square. Mae wedi bod yn ddwy flynedd wefreiddiol, a dwi wedi dysgu llawer am fy hunan fel golygydd – dwi’n cael fy nenu at straeon llawn emosiwn a dwi’n mwynhau dod â sensitifrwydd a chwilfrydedd i’r deunydd. Dwi’n falch tu hwnt mod i wedi cael y cyfle yma a gallaf argymell y profiad i unrhyw un. 

Mae nhw’n dweud bod popeth yn edrych amhosib hyd nes iddo ddigwydd. Ychydig flynyddoedd yn ôl roedd fy mreuddwyd o weithio fel golygydd mewn ffilm a theledu yn teimlo’n bell ac anghyraeddadwy. Nawr, gyda chefnogaeth Ymddiried, dwi’n olygydd dwyieithog gyda chyfoeth o brofiad, ac sy’n barod i fod yn rhan o’r gymuned gwneud ffilmiau yng Nghymru. Diolch yn fawr.

 

Margred – rhes flaen, ar y dde

Al Sarab Tree

 

 

 

 

 

 

 

 

Room for Two