Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

M.A Cyfarwyddo Rhaglenni Dogfen, NFTS

O’r 8 o bobl ar fy nghwrs yn yr National Film and Television School, fi oedd â’r lleia’ o brofiad. Er hynny, dw i’n angerddol am adrodd storïau ac mae gen i empathi cryf tuag at bobl, oedd yn sylfaen dda i fy helpu i feithrin sgiliau technegol newydd ac i ddarganfod fy arddull fy hun o wneud ffilmiau.

Fe wnes i dair ffilm yn fy mlwyddyn gyntaf: “Poetry”; “Moment of Truth”, ac “Ymchwilio”. “Poetry” oedd y ffilm gyntaf i mi wneud erioed. Lleolwyd y ffilm yn ardal y Gŵyr. Cefais ymateb cadarnhaol iawn gan y tiwtoriaid a fy nghyd-fyfyrwyr. Gyda’r ffilm hon, y pwyalais i mi oedd datblygu fy sgiliau camera, gan ganolbwyntio ar greu sinematograffi diddorol a hudolus.

Lleolwyd  fy ffilm, “My Moment of Truth” yn y Gŵyr hefyd. Mae’r ffilm yn olrhain hanes cymeriad sydd  â gorffennol cythryblus, wrth iddo aros am ganlyniadau profion i weld os oedd wedi gwella o salwch difrifol.

Roedd fy ffilm “Ymchwilio” yn trafod sut gall rhedeg pellter fod o gymorth i’ch iechyd meddwl. Roedd y ffilm hon yn her fawr, gan i ran fwyaf o’r ffilmio digwydd yn yr awyr agored mewn tywydd stormus, a chefais rai anawsterau gyda’r stori, ond trwy olygu a’r defnydd o sain a cherddoriaeth gain, daeth y ffilm at ei gilydd a derbyniodd adborth da. Dyma’r ffilm y gwnes i’r nifer fwy o gamgymeriadau, ond yr un y dysgais fwya’ wrth ei gwneud. 

Dw i nawr yn gweithio ar fy ffilm graddio, gan ddefnyddio’r sgiliau a ddysgais yn ystod fy mlwyddyn gyntaf i wneud rhaglen ddogfen am grŵp dawns fenywaidd yn yr UDA sy’n gwella wedi cyfnod o fod yn gaeth i gyffuriau. 

Aeth y cyfraniad o £2,500 a gefais gan ‘Ymddiried’  tuag at ffioedd fy M.A.. Gymerodd hwn lawer o’r pwysau ariannol oddi arnaf, gan adael i mi ganolbwyntio ar y cwrs, sy’n brofiad unwaith mewn bywyd.  Dw i’n teimlo ‘mod i wedi ymestyn fy hun yn greadigol mewn cymaint o ffyrdd, wedi cwrdd â phobl anhygoel, wedi gwella fy rhwydwaith, ac yn fwy na dim, wedi  datblygu fy arddull creu ffilmiau. 

Bryony Wigley 2