Welsh Broadcasting Trust

Hyfforddiant gwaith gyda Radio Platfform

Rhaglen addysg greadigol Canolfan Mileniwm Cymru yw Radio Platfform. Mae’r cynllun blaenllaw hon yn cynnwys gorsaf radio ddigidol dan arweiniad pobl ifanc a chwrs hyfforddi achrededig chwe wythnos mewn darlledu. Mae’n darparu sgiliau ar gyfer bywyd, sgiliau ar gyfer gwaith a chyfle i bobl ifanc gael llais.

Fis Hydref 2019, ymunodd saith internwr cyflogedig, yn gweithio rhan amser i redeg yr orsaf a chael cydnabyddiaeth am eu cyfraniad. Mae cefnogaeth hael Yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol o ran cychwyn a chynnal y cwrs.

Bellach mae Ben a Daniel yn gweithio 20 awr yr wythnos yn rheoli ac yn rhedeg yr orsaf o ddydd i ddydd a hefyd yn darparu arweiniad a chymorth i gyfranogwyr newydd.

Stori Ben Clark:

Pan ymunais â Radio Platfform fel gwirfoddolwr diwedd 2017, roeddwn wedi graddio o Brifysgol Caerdydd ers tua chwe mis. Ar y pryd roeddwn i’n gweithio yn y sector manwerthu a heb gael unrhyw lwc yn dod o hyd i swydd yn y diwydiant roeddwn am ei ddilyn fel gyrfa. Wrth chwilio tudalen Bwrdd Swyddi Canolfan Mileniwm Cymru, fe ddes i ar draws hysbyseb Radio Platfform – cynllun rhad ac am ddim sy’n cynnig cyfle i bobl ifanc ddysgu pob agwedd ar gynhyrchu radio. Fel rhywun oedd ar dân eisiau profiad yn y diwydiannau celfyddydol a’r cyfryngau, roedd y cwrs yma’n berffaith. Dechreuais wirfoddoli gyda Radio Platfform, gan gymryd rhan mewn prosiectau a digwyddiadau di-rif gyda’r orsaf, ac ym mis Hydref y llynedd dechreuais fy swydd ‘go iawn’ cyntaf. Dw i nawr yn teimlo ‘mod i’n gwneud cynnydd tuag at fy ngyrfa.

Stori Daniel Edwards:

Rwyf wedi bod yn y rôl yma ers pedwar mis ac mae wedi bod yn brofiad pleserus ac yn broses ddysgu fawr. Mae’r swydd yn gofyn i mi ryngweithio â’r bobl ifanc sy’n dod i’r orsaf i recordio eu sioeau. Mae’n rhoi balchder mawr imi eu hannog a’u cynghori yn eu penderfyniadau creadigol yn ogystal â chynnig cefnogaeth ag atebion pan mai angen help arnynt gyda’r offer technegol.