Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Ffilmio ym Melize ar gyfer traethawd MA

Adroddiad Charlotte Austwick:

Roedd saethu ffilm anthropolegol ar fy mhen fy hun mewn gwres llethol o 40 gradd, cyllideb fechan, dim dealltwriaeth o’i iaith frodorol a hynny wrth geisio torri drwy jwngl gyda machete wrth gael fy mwyta’n fyw gan forgrug yn heriol – ac yn dipyn o brofiad!
Pwrpas fy nhaith oedd creu ffilm ar gyfer fy nhraethawd M.A. ar Felize. Roedd yn brofiad ‘unwaith mewn bywyd’. Datblygais fel cynhyrchydd ffilm ac mi ddysgais fod gen i reddf naturiol ar gyfer sinematograffi. Dw i’n teimlo i mi dyfu fel person hefyd wrth i mi brofi pethau na all eraill ‘mond freuddwydio amdanynt. Mae nofio mewn dŵr grisial wrth wylio dynes yn yr un dŵr â mi yn ymdrochi wrth bluo iâr yn fythgofiadwy. Dyna’r Belize brofais i!
Dw i wedi arfer gyda’r profiad o weithio ar set ddrama gyda chriw mawr yn tynnu eu pwysau o gwmpas. Roedd y profiad yma felly’n un anodd a chymhleth i mi
Cefais gryn anhawster adre yn y ‘stafell olygu. Roedd y feddalwedd yn newydd i mi ac er bod gen i ddarlun clir ar gyfer y ffilm orffenedig, roedd y manion yn waith caled ac rwy’n difaru peidio holi am gymorth golygydd sain broffesiynol.
Roedd fy noethuriaeth wedi ei rannu’n 50/50 rhwng anthropolegaeth cymdeithasol a chynhyrchu ffilm.
Llwyddais i godi digon o arian i gwblhau fy nhraethawd hir yn allanol ac rwy’n hynod ddiolchgar i’r Ymddiriedolaeth am y grant dderbyniais. Wnaeth y grant fy nghynorthwyo i gwblhau fy ngwaith maes.
Roedd y cyfraniad cyfystyr â 2012 o ddoleri Belize, sy’n fwy na mae rhai o’r bobl leol yn ei ennill mewn blwyddyn.
Felly, diolch o galon i’r Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig am y gefnogaeth.