Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Cyfnod ‘internship’ gyda Paramount Pictures

Adroddiad Gabriella Lewis

Ar minnau newydd ddychwelyd o wyl ffilm Cannes, hoffwn ddiolch yn fawr i’r Ymddiriedolaeth am roi cymorth ariannol i mi’n ddiweddar i dderbyn cyfnod o waith ‘internship’ gyda Paramount Pictures. Rwy’n teimlo i’r profiad gyfoethogi a chynorthwyo fy natblygiad fel entrepreneur ffilm.

Gabriella LewisGabriella Lewis #2