Welsh Broadcasting Trust

Cwrs Sinema Jam / NFTS ar ‘sut fod yn gynhyrchydd llwyddiannus’

Mynychais gwrs Sinema Jam / NFTS ar ‘sut fod yn gynhyrchydd llwyddiannus’ yn stiwdio Tileyard, Kings Cross, Llundain ym mis Hydref 2017. Roedd y cwrs ar ffurf seminar yng nghwmni’r cynhyrchydd Stephen Woolley (The Crying Game, Interview With A Vampire, Carol) ac wedi ei seilio ar 35 mlynedd o brofiad cynhyrchu ffilmiau. Arweiniodd e ni drwy bob cam o gynhyrchu ffilm: datblygu; ariannu; ffilmio; ôl-gynhyrchu; gwerthu a marchnata , gan ddenu’n sylw at sut roedd yr elfennau yma’n gorgyffwrdd ac yn effeithio ar ei gilydd. Roedd y seminar yn hwyliog, gyda Stephen yn rhannu storiâu difyr oedd yn berthnasol i’r camau yma.

Roedd arddull sgyrsiol, agored Stephen yn apelgar ac roedd yn annog ni fel mynychwyr y cwrs i holi cwestiynau. Fy mhrif ddiddordeb oedd dysgu mwy am ddatblygu ac ariannu ffilmiau. Llwyddodd i esbonio’r broses gymhleth yma mewn ffordd syml, ddealladwy. Roedd gen i ddiddordeb clywed ei farn ar gynlluniau EIS/SEIS a sut roedden nhw’n gweithio yng nghyd-destun ei ffilmiau e. Buaswn yn hyderus y cynnig ei gwrs e i bobl sy’ â diddordeb dysgu mwy am sut i gynhyrchu ffilm sinematig.Dw i wrthi’n gweithredu ei fodel gwaith i ochr fraich ‘datblygu’ fy nghwmni newydd, gan obeithio y bydd mor llwyddiannus â model gwaith ffilmiau Stephen.