Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Cwrs cyfarwyddo y Royal Central School of Speech & Drama

Adroddiad Robert Gwyn Davin

Roedd cwrs cyflwyniad i gyfarwyddo yn y Royal Central School of Speech and Drama yn gyflwyniad da i fyd cyfarwyddo theat.r, er ofewn cyfyngderau coleg ddrama Roedd 16 ohonom yn y dosbarth. Actores sydd wedi symud i rôl cyfarwyddwr oedd y tiwtor. Roedd dau ddosbarth yr wythnos, rhwng 7-9 nos Lun a nos Fercher.

I mi, roedd hanner cyntaf y cwrs yn gryfach na’r ail hanner. Yn y cyfnod cynnar, dysgom am amlinellu pwrpas, creu ffiniau, ysgrifennu cytundeb o gyfrifoldebau o fewn y dosbarth a thuag at ein cyd-fyfyrwyr. Roedd yn awyrhylch saff, ble roedd rhwydd hynt i wneud camgymeriadau ac felly i ddysgu. ‘Doedd y mwyafrif o’r myfyrwyr heb gyfarwyddo o’r blaen, er roedd y rhai a oedd wedi yn gorfod cyfaddawdu tipyn gan eu bod yn fwy cyfarwydd gyda’r gwaith.

Cawsom 2 gyfle i gyfarwyddo cyflwyniadau llafar / monolog gan ddefnyddio myfyrwyr oedd ar gyrsiau eraill. Er enghraifft, myfyrwyr tramor yn dysgu actio trwy gyfrwng y Saesneg

Roedd defnyddio gemau ac arwain y dosbarth yn y sesiynau twymo ar gychwyn pob gwers yn brofiad da, er ychydig yn frawychus!

Mae gan goleg Central lyfrgell wych, ystafelloedd ymarfer da ac adnoddau technegol heb eu hail. Os oes awydd gan unrhyw un i ddysgu unrhyw agwedd ar ddrama, fedra i ddim meddwl am le gwell i wneud hynny.

central school of speech & drama 2 central school of speech & drama