Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Adroddiad M J McMahon ar ŵyl SXSW, Austin, Texas

Golygodd cefnogaeth ariannol yr Ymddiriedolaeth fy mod wedi gallu teithio i wyl SXSW yn Austin, Texas i gefnogi’r ffilm rwy’n ei chynhyrchu, The Man from Mo’Wax.

SXSW yw un o’r gwyliau mwya’ ac uchaf ei barch yn y byd. Mae’n wyl ar gyfer cerddoriaeth, ffilm a’r diwydiant digidol, rhyngweithiol, gyda’r ŵyl yn dewis y goreuon i’w arddangos yn yr ŵyl

Eleni, derbyniodd yr ŵyl 2,458 ffilm, gan ddewis 140 i’w harddangos, gan gynnwys ein ffilm ni, The Man from Mo’Wax

Cynhaliwyd yr ŵyl rhwng Mawrth 11eg a 20fed, 2016. Dangoswyd The Man from Mo’Wax dair waith. Llwyddais i â’r tîm, Cyfarwyddwr, Matthew Jones; cyd-gynhyrchydd, Brian A.Hoffman; golygydd, Alec Rossiter a’r ymchwilydd archif, Lee Holmes fynychu pob dangosiad.

Unwaith i’r ffilm gael ei derbyn gan SXSW, roedd modd i ni geisio am arian ‘completion funding’ y BFI. I dderbyn yr arian yma, mae’n rhaid i ffilm gael ei derbyn gan un o 21 gŵyl genedlaethol. Mae’r SXSW yn un o’r gwyliau cydnabyddedig hynny. Rhai wythnosau’n ddiweddarach, mi sicrhawyd yr arian gan olygu ein bod yn gall cwblhau’r ffilm.

Mae’r ffilm hefyd wedi cael ei derbyn yn y gwyliau yma:

Nashville Film Festival
Sydney Film Festival
Melbourne International Film Festival
BFI London Film Festival

Mae’r BBC wedi gweld y ffilm ac wedi datgan bwriad i’w ddarlledu’r mewn strand gerddorol.
Rhestrodd cylchgrawn Rolling Stone y ffilm yn eu ’25 ffilm gorau’r ŵyl’
Nododd yr The Independent bod y ffilm yn un o’r 6 ddenodd eu sylw yn yr ŵyl.
Derbyniodd y ffilm adolygiad da iawn gan Variety.


MJ_McMahon_001-1

sxswfilm