Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Cydlynydd ffilm ar daith ddyngarol i Kenya

Ym mis Ionawr, 2018, cefais gyfle, gyda chymorth ariannol gan yr Ymddiriedolaeth i weithio fel cydlynydd ffilm ar daith ddyngarol a chadwraeth i Kenya ‘dan arweiniad yr fforiwr a’r anturiaethwr Colonel Blashford-Snell (OBE). Roedd yn alldaith yn gydweithrediad gyda’r Mount Kenya Trust a’r El Karama Conservancy i weinyddu cymorth deintyddol a meddygol, dosbarthu sbectolau a llyfrau ysgolion, ynghyd ag ymchwilio ymhellach i’r gwrthdaro rhwng pobl a bywyd gwyllt yn yr ardal.
Roedd ffilmio’r ymgyrch a gweithio fel cydlynydd ffilm yn heriol ar adegau, ond yn bleserus. Roedd y daith yn un prysur, gyda chriw mawr o bobl a nifer o gamerâu i fy nghadw’n brysur wrth fy ngwaith. Wnaeth y gwaith a gynhyrchwyd creu argraff fawr arna i.
Y brif her dechnegol i mi oedd yr angen cyson i bweru’r batris a gorfod bod yn ymwybodol o ble fyddai‘r ffynhonnell bŵer nesaf.
Roedd heriau eraill yn cynnwys, gweithio gyda’r golau naturiol, ffilmio yn y tywyllwch a chadw mor llonydd â phosib, yn enwedig ar y tryciau saffari ac wrth gerdded drwy’r mynyddoedd!
Er gwaetha’r heriau hyn, rwy’n falch cael dweud i mi lwyddo i ffilmio cynnwys gwych, ac rwy’ nawr yn y broses o’i olygu.
Roedd gwaith tîm â phwysigrwydd manteisio ar sgiliau a thalentau pob unigolyn yn rhan bwysig o’r alltaith hon. Cefais gyfle i ddefnyddio offer newydd, cwrdd â phobl newydd, a helpu’r tîm i ddod o hyd i atebion i’r gwrthdaro rhwng pobl a bywyd gwyllt, wrth newid bywydau pobl am y gorau. Roedd yn fraint gallu derbyn y cynnig hwn newid a fydd, gobeithio yn gyfle i newid gyrfa. Heb nawdd a chefnogaeth Yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig, ni fyddwn wedi gallu mynd. Felly, rwy’n diolch yn fawr iawn am y cymorth a’r gefnogaeth.

 

oznor

Charlotte Austwick 2