Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Ymddiried

Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Er lles y bobl a'r diwydiant, mae Ymddiried - yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig yma i helpu a hybu's cyfryngau Cymreig i unigolion sydd am ddatblygu au gyrfa ym maes y cyfryngau: teledu, ffilm, radio a'r cyfryngau digidol a rhyngweithiol.

Mae gennym ni bres a help llaw i'w gynnig.

M.A Cyfarwyddo Rhaglenni Dogfen, NFTS

Cydlynydd ffilm ar daith ddyngarol i Kenya

Cwrs Sinema Jam / NFTS ar ‘sut fod yn gynhyrchydd llwyddiannus’

Adroddiad M J McMahon ar ŵyl SXSW, Austin, Texas

Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig

Er lles y bobl a’r diwydiant, Mae Ymddiried – yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig yma i helpu a hybu’r cyfryngau Cymreig i unigolion sydd am ddatblygu eu gyrfa ym maes y cyfryngau: teledu, ffilm, radio a’r cyfryngau digidol a rhyngweithiol, mae gennym ni bres a help llaw i’w gynnig.

Dyma beth ‘dy’n ni’n ei wneud

Mae’r Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig yn rhoi cefnogaeth ariannol i unigolion sydd am ehangu eu sgiliau mewn teledu, ffilm, radio a chyfryngau newydd. Gallwn hefyd roi cymorth i fudiadau sy’n hybu datblygu sgiliau ac adnoddau addysgiadol er budd y sector greadigol.

Adroddiadau Diweddaraf…

M.A Cyfarwyddo Rhaglenni Dogfen, NFTS

O’r 8 o bobl ar fy nghwrs yn yr National Film and Television School, fi oedd â’r lleia’ o brofiad. Er hynny, dw i’n angerddol am adrodd storïau ac mae gen i empathi cryf tuag at bobl, oedd yn sylfaen dda i fy helpu i feithrin sgiliau techne darllen mwy...

Gwneud Cais…

Os ydych yn ateb un o’r gofynion canlynol:

  • Wedi byw yn llawn amser yng Nghymru, am o leiaf ddwy flynedd cyn gwneud cais
  • Eich bod wedi eich geni yng Nghymru
  • Eich bod yn siarad Cymraeg

Beth am wneud cais?